Psychosomatische Fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie. De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van lichamelijke klachten waarbij psychische factoren ook een rol spelen. Zo wordt er niet alleen naar het lichamelijke probleem gekeken, maar is er een bredere kijk op het gehele gezondheidsprobleem. De psychosomatische fysiotherapeut werkt regelmatig samen met een psycholoog of praktijkondersteuner GGZ.

Indicaties voor fysiotherapie:

  • Alle klachten aan bewegingsapparaat waarbij (mogelijk) psychische factoren een rol spelen
  • Klachten gevolge van een burn-out
  • Spanningsklachten, zoals vermoeidheid en/of een gejaagd gevoel
  • Chronische (medisch) onverklaarbare klachten
  • Weer gaan bewegen bij depressie
  • Het leren omgaan met een beperking of chronische klachten
  • Ademdysregulatie bij bijvoorbeeld angst en paniekklachten

Behandelvormen psychosomatische fysiotherapie:

Uitleg en Advies

De therapeut zal het gezondheidsprobleem uitgebreid in kaart brengen. Er wordt besproken welke factoren een rol spelen bij uw klachten. Dit kunnen factoren zijn in uw lijf, in uw bewegen, uw gedrag, gedachten, gevoelens en de invloed van uw omgeving. Meer inzicht geeft vaak al meer grip op de klachten. Daar waar mogelijk zal worden geprobeerd deze factoren te gaan beïnvloeden. Ook wordt aandacht besteed aan het accepteren van factoren die niet beïnvloedbaar zijn.

Oefentherapie

Door te oefenen/bewegen helpt de psychosomatische fysiotherapeut u weer in beweging komen en komt u letterlijk beter in uw vel te zitten.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen

Ademhalingsoefeningen zijn erop gericht om makkelijker en rustiger te gaan ademhalen, wat mogelijk direct ontspanning geeft. Door met aandacht te oefenen wordt je meer bewust van de spanning in het lichaam en hoe je ademt. Je leert daarnaast de spanning te verminderen door bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen. Je leert signalen van je lichaam eerder herkennen waardoor je je grenzen eerder zal aanvoelen.