Parkinsontraining

Mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonnisme hebben vaak problemen met het uitvoeren van dagelijkse taken zoals lopen of omkleden. Door training is het vaak makkelijker deze taken weer goed uit te voeren of te kunnen blijven uitvoeren. Ook zal het risico op vallen door training minder worden.

Indicaties voor Parkinsontraining

  • Mensen met de ziekte van Parkinson
  • Klachten op basis van parkinsonnisme

Behandelvormen

Adviseren en informeren

De gespecialiseerde fysiotherapeut kan u adviezen geven over het omgaan met de klachten. Het doel is om zoveel ogelijk zelf te kunnen blijven doen en zo zelfstandig mogelijk te blijven. Ook kan er advies komen over het gebruik van hulpmiddelen, eventueel in overleg met de ergotherapeut.

Oefentherapie

Belangrijke functies worden geoefend met als doel zoveel mogelijk te kunnen blijven doen en het risico op vallen te verkleinen.Oefentherapie kan bestaan uit conditietraining, looptraining, balanstraining en krachttraining.