Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, met of zonder chronische aandoening. Bijvoorbeeld mensen die door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut richt zich op het bewegend functioneren met als doel behoud of herwinnen van mobiliteit. Op deze manier kunnen beperkingen in activiteiten en participatie worden verminderd of verholpen.

De geriatriefysiotherapeut werkt veel samen met andere zorgverleners in de vaak complexe zorgvraag. Er wordt samengewerkt met onder andere de geriater, huisarts, praktijkondersteuner, diëtist of ergotherapeut.

Indicaties voor geriatriefysiotherapie:

  • Neurologische aandoeningen zoals;
  • CVA, ziekte van Parkinsson, MS;
  • Postoperatieve aandoeningen zoals een nieuwe heup of nieuwe knie;
  • Osteoporose (botontkalking);
  • Verminderde kracht of conditie met als gevolg beperkingen;
  • Verhoogd risico op vallen door bijvoorbeeld balansproblemen of duizeligheid;
  • Klachten ten gevolge van slijtage (artrose).

Behandelmogelijkheden geriatriefysiotherapeut:

Uitleg en Advies

De geriatriefysiotherapeut zal informatie geven over de aandoening en hoe hiermee zo goed mogelijk kan worden omgegaan. Dit kan zowel het informeren van  de patiënt als van de directe omgeving (familieleden/mantelzorgers) zijn.

Oefentherapie

Het oefenen heeft meestal een belangrijke plaats binnen de behandeling. Zo zullen kracht en mobiliteit worden getraind. Ook het veilig uitvoeren van transfers zoals bijvoorbeeld het opstaan uit een stoel kan worden geoefend. Er is aandacht voor preventie om te vallen indien nodig.

Manuele technieken

Het mobiliseren van gewrichten of masseren van spieren kan onderdeel uitmaken van de behandeling.